Četrnaestu godinu zaredom nacionalne manjine koje su prisutne u Zadarskoj županiji - albanska, bošnjačka, crnogorska, mađarska, makedonska, slovenska, srpska, talijanska, češka, slovačka i poljska, a od 2018. i ruska - surađuju kroz Radnu skupinu nacionalnih manjina. Cilj je predstaviti sve nacionalne manjine kao pozitivan i priznat dio društva u ovoj zemlji, i u tom smislu surađivati sa svim relevantnim institucijama, počevši od lokalnih samouprava.

Rezultati njihovog rada vidljivi su kroz prezentaciju zajedničkog magazina „Zadarski MOST prijateljstva te zajedničku kulturnu manifestaciju "Međunarodni Dan kulturne raznolikosti", koja je i danas održana na Trgu pet bunara. Nacionalne manjine koje djeluju u Zadarskoj županiji predstavile su svoju kulturu kroz plesove i pjesme, tradicionalna jela i zanate.

U uvodnom dijelu pozdravio ih je gradonačelnik Grada Zadra, Branko Dukić:

- Raduje me što naš grad ovom tradicionalnom manifestacijom obilježava Međunarodni dan kulturne raznolikosti vrijednim i bogatim programom. Prigoda je ovo za razmjenu iskustava u duhu znatiželje, upuštanja u dijalog i bliske suradnje. Kulturna raznolikost polazna je točka za suživot i uključenje svih ljudi pa zato ovo naše tradicionalno okupljanje na najljepši način potvrđuje sve vrijednosti i sve različitosti koje oplemenjuju društveni život u našem gradu. I svoj turistički identitet Zadar u mnogome duguje upravo svojoj nemjerljivoj kulturnoj i spomeničkoj baštini. A ta baština je i njegova multikulturalnost, istaknuo je gradonačelnik Dukić.