Učenici Glazbene škole Blagoje Bersa Zadar sudjelovali su na dva
međunarodna natjecanja na kojim su predstavili svoju školu u najboljem svjetlu.

Na natjecanju Daleki akordi u Splitu, održanom od 12. do 14. travnja, učenik Nikola Šušić na trubi osvojio je prvu nagradu.

Za natjecanje ga je pripremio prof. Dražen Habuš, a za klavirom ga je pratio
prof. Ivan Štorić.

Na istom natjecanju učenica Lara Grgurić dobila je priznanje u disciplini -violina.

Nastupila je uz klavirsku pratnju prof. Jurice Šoše, a za natjecanje ju je
pripremila prof. Iva Grubić.

Na natjecanju Wood and wind koje se održalo u Varaždinu 8. -
17. travnja 2019. , na klarinetu je nastupio učenik Lucijan Bašić i osvojio prvu nagradu. Lucijan Bašić učenik je prof. mentora Željka Andrića, za klavirom ga je pratio prof. Ivan Štorić, izvjestila je ravnateljica Branka Višić Karavida. Učenici Glazbene škole Blagoje Bresa imali su odlične rezultate na Državnim natjecanjima a sada su se "napuhali" i na međunarodnim.