U sklopu Županijskih dana 2019. u petak, 12. travnja 2019. godine u Gradskoj loži održat će se svečano otvorenje izložbe slika i skulptura Udruge hlebinski slikari i kipari naive „Zadru s ljubavlju" s početkom u 19 sati.

Sredinom tridesetih godina prošlog stoljeća u selu Hlebinama rođena je hrvatska naivna umjetnost nazvana „Hlebinska škola". Na njezinim temeljima i ikonografiji stasalo je nekoliko generacija slikara i kipara koji su svojim talentom, upornošću i mukotrpnim radom pronijele ime Hlebina i Hrvatske diljem Europe i svijeta.

- Na takvoj tradiciji i čvrstim temeljima iznjedrila se u Hlebinama početkom devedesetih godina prošlog stoljeca i "Udruga hlebinskih slikara i kipara naive", sa željom da u Hlebinama ne ugasne plamen ljubavi za "Hrvatsko čudo", kako je našu naivnu umjetnost nazvao veliki francuski kritičar Anatole Jakovsky. Ponosni na svoje prethodnike, slikari i kipari, članovi Udruge, svojim talentom i kontinuiranim radom te divljenjem i privrženošću "Hlebinskoj školi" nastoje očuvati hlebinsku umjetnost koja je svojom ljepotom očarala milijune ljudi širom svijeta. Dosljedno slijedeći tradiciju, svoje radove iziažu u Galeriji Hlebine i diljem Hrvatske te potvrđuju kontinuitet te slavne tradicije i vitalnost naivnog izraza. Ta vitalnost izraza potvrđuje se u opusima autora koji su nastavili u sličnom ozračju, među kojima se također prepoznaju poetike naglašenog kreativnog naboja. U kontekstu djelovanja hrvatske naivne umjetnosti posljednja tri desetljeća upravo je Udruga hlebinskih slikara i kipara naive nastojala svojim javnim djelovanjem očuvati i njegovati likovni izraz temeljen na mnogostrukom jedinstvu običaja, pogledu na svijet koji je baštinjen iz tradicije hrvatskog sela i umjetničkog djelovanja pripadnika "Hlebinske škole" prve i druge generacije. lako je na slikama i skulpturama naglašen pasatizam, i anakronizmi Hlebinske škole su neizostavni. Naivna umjetnost 21. stoljeća svojim temama i sadržajima prikazuje način života koji je podravsko selo davno napustilo. Ruralne scene, tradicijska odjeća i likovi, ikonografija i sadržaj govore o stvarnoj društvenoj pripadnosti naivne umjetnosti kao umjetnosti iz naroda, poručuju iz Upravnog odbora Udruge.

Izložba ostaje otvorena do srijede, 1. svibnja.