Učenici Glazbene škole Blagoje Bersa Zadar sudjelovali su na 57. Hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa - u regionalnom krugu.

- Na natjecanju je sudjelovalo 16 učenika naše škole, koji su osvojili četiri prve, četiri druge, sedam trećih nagrada i jednopriznanje, pohvalila se u ime nastvnika i učenika ravnateljica Branka Višić Karavida. Regionalna natjecanja održana su u Zadru, Velikoj Gorici i Dubrovniku od 27. veljače do 9. ožujka. Četvero prvoplasiranih zadarskih učenika sudjelovat će na Državnom natjecanju koje će se održati početkom travnja na Muzičkoj akademiji u Zagrebu.

Ovo su njihovi rezultati:

Solfeggio
kategorija: Nora Fantina - 1. nagrada
2. kategorija: Lucijan Bašić- 1. nagrada
Mentorica: Marjana Dušević, prof.

 

Gitara
4. kategorija: Eva Knežević - 1. nagrada
Mentor: Josip Marcelić, prof.

Pjevanje
1.kategorija: Andrej Zec- 2. nagrada
Mentorica: Marica Kolega, prof.

Glasovir
1.kategorija: Šime Šoša - 1. nagrada
Mentorica: Elizabet Novak, prof. mentor
2.kategorija: Toni Šimunić - 2. nagrada
Mentorica: Blanka Aždajić Medić, prof. mentor
3.kategorija: Mariela Baljak- 2.nagrada
Mentorica: Ivana Skroče, prof.
5.kategorija: Marta Knežević - 2. nagrada
Mentorica: Lidija Marin, prof.

Suvremeni ples -solo
3. kategorija
Maruška Fabijan - 3. nagrada
Emma Nezirević - 3. nagrada
Lana Marušić - 3. nagrada
Lucija Jurjević - priznanje
Mentorica: Lucija Mikas, nast.suvr.plesa

Klasični balet - skupine
3. kategorija
Zara Kadija, Anđela Matulić, Nina Pavić i Mia Šare - 3. nagrada
Mentorica: Sanja Petrovski, nastavnica klasičnog baleta