Državni arhiv u Zadru nastavlja ciklus predavanja kojima se javnosti predstavljaju dosad nepoznate crtice iz zadarske i hrvatske povijesti.

U ponedjeljak, 25. veljače u 18 sati, u Čitaonici Državnog arhiva u Zadru, doc. dr. sc. Tomislav Galović s Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održat će predavanje "Dr. Josip Nagy (1884. - 1981.): hrvatski filolog i povjesničar u kontekstu arhiva i arhivistike"

Ulaz je slobodan za sve zainteresirane.

Josip (Dragutin) Nagy (Pag, 1884. - Zagreb, 1981.) bio je službenik Kraljevskog Državnog arkiva u Zagrebu (1919. - 1926.), profesor Ekonomsko-komercijalne visoke škole u Zagrebu (1926. - 1947.) i ravnatelj Kraljevskog Državnog arkiva u Zagrebu (1939. - 1941.). Od školovanja u Zadru i Splitu, studiranja u Grazu i Beču, usavršavanja u Beču i Parizu te dugogodišnjeg službovanja u Zagrebu kao arhivara i zagrebačkog sveučilišnog profesora, Nagy je ostao vjeran znanstvenom pozivu. Znanstveni interes usmjerio je na povijest, filologiju (slavistiku), arhivistiku, pomoćne povijesne znanosti, povijest književnosti i politologiju. Kao zanimljivost navedimo da je Nagy 15. veljače 1907. imenovan ravnateljem Zadarskog arhiva, tj. Arhiva starih spisa cesarsko kraljevskog Namjesništva u Zadru, no ubrzo je bio upućen u Beč, na arhivsku praksu u tamošnji Arhiv Ministarstva financija. U izlaganju će se poseban naglasak staviti na arhivistički rad J. Nagya kao člana Jugoslavenske delegacije za arhivska pitanja odnosno predstavnika Vlade Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u pregovorima s Austrijom nakon I. svjetskog rata.

O predavaču:

Tomislav Galović (Nova Gradiška, 1979.) završio je Pazinski kolegij - klasičnu gimnaziju u Pazinu, a na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao povijest, arhivistiku, latinski jezik i rimsku književnost. Na istom je sveučilištu doktorirao s temom Libellus Policorion - Rogovski kartular. Vanjski je suradnik Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Znanstvenog centra izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo pri Staroslavenskom institutu u Zagrebu. Tajnik je i član Predsjedništva Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti u Zagrebu. Dobitnik Državne nagrade za znanost za 2004. godinu.