Nakon smrti mons. dr. Pave Kera, jedinog do sad voditelja Stalne izložba crkvene umjetnosti Zlato i Srebro Zadra, iz Zadarske nadbiskupije nakon dva mjeseca pojavio je bijeli dim.

Naime, na  102. sjednice Upravnog Vijeća SICU-a, održane  u prostorijama Stalne izložbe crkvene umjetnosti u Zadru, za voditelja SICU-a izabran je dr. sc. don Mario Soljačić, priopćeno je iz Zadarske nadbiskupije.

Dr. Soljačić je trenutno župnik u Murvici i Briševu. Rođen je 18. veljače 1964. godine, pa je nakon osmogodišnjeg srednjoškolskog školovanja u Zadru maturirao 1983. g. u Srednjoškolskom centru „Juraj Baraković". Poslije završetka studija, teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, zaređen je za svećenika Zadarske nadbiskupije 22. travnja 1990. godine. Od tada je službovao u više župa u nadbiskupiji. Osim studija teologije upisao je jednopredmetni studij Hrvatskog jezika i književnosti (1994.). Doktorski studij Humanističke znanosti (Teorija i povijest književnosti) upisao je na Sveučilištu u Zadru u akademskoj godini 2011./2012. pod mentorstvom prof. dr. sc. Zvjezdane Rados. Doktorski rad pod naslovom „Književni prilozi u Katoličkoj Dalmaciji (1870.-1898.) obranio je 21. lipnja 2018. godine.

Don Mario se bavi proučavanjem književnih priloga u vjerskim i političkim časopisima koji su izlazili u Zadru u drugoj polovici 19. i početkom 20. st. U njegovom interesnom području su i svećenici koji su svojim pastoralnim, publicističkim i književno-kulturnim djelovanjem doprinijeli lokalnoj (zadarskoj) i regionalnoj (dalmatinskoj) sredini (Ivo Prodan, Ante Peroš, Ante Nižić i dr.). Trenutno radi na prilogu za bibliografiju dvojice značajnih zadarskih svećenika: Žarka Brzića, vjerskog pisca i novinara i Rozaria Šutrina, pedagoga i publiciste. Sudjelovao je na nekoliko znanstvenih skupova i publicirao je neke radove.

***
Naslovi nekih njegovih radova:

- „Starčevićeve Homelie", Šime Starčević i hrvatska kultura u XIX. stoljeću-Zbornik radova, Zadar- Gospić, 2014, str. 239-256.
- „Staroslavenska problematika u Katoličkoj Dalmaciji (1870.- 1898.)" -izlaganje na znanstve-nom skupu Zadarski filološki dani V, Zadar, 27.-28. rujna 2013.
- „Književni prilozi Augusta Šenoe u Danici", Marulić, Zagreb, 2012., br. 2, str. 274-279.
- „Mons Mate Garković, župnik u Preku 1914.-1925.", Marulić, Zagreb, 2011., br. 3, str. 102-114.
- „Problem krštenja djece", Vjesnik Zadarske nadbiskupije, 1997., br. 9-10, str. 314-322.
- „Suputništvo religije, znanosti i tehnološkog napretka danas", Antropos, Zbornik znanstveno-umjetničke kolonije, Zadar, 1989., br. 1, str. 15-21.
- „don Ante Nižić, župnik Lukorana i povjerenik Hrvatskoga književnog društva sv. Jeronima u Zagrebu", u pripremi za objavljivanje.