Arheološki muzej Zadar i Muzej Like Gospić pozivaju Vas na otvorenje izložbe Pars pro toto - arheologija u minskom polju, u srijedu, 20. veljače 2019., u 12 sati u Arheološkom muzeju Zadar

Izložba Muzeja Like Gospić Pars pro toto - arheologija u minskom polju, autorice dr. sc. Tatjane Kolak, muzejske savjetnice, prezentira arheološku građu pronađenu tijekom razminiranja na ličkom području u posljednjih desetak godina. Izložena su 52 artefakta, odnosno 62 uključujući ulomke prapovijesnih keramičkih posuda.

Većina predmeta datira u razdoblje srednjeg vijeka, od 9. do 16. st., i pripada opremi jahača i konja, hladnom oružju te osobnim predmetima, poput nakita i dijelova nošnje. Ovi predmeti nam govore o kontinuiranom komunikacijskom, gospodarskom ili naseobinskom iskorištavanju nekog prostora. Premda su nalazi zauvijek izgubili svoj arheološki kontekst, njihov pronalazak pruža podatke o novim lokalitetima koji su nam u najvećoj mjeri (bili) nedostupni. Obzirom na brojnost nalaza, može se uočiti povećan ili smanjen intenzitet korištenja u nekom trenutku, kao i snažnije veze između pojedinih naselja ili regija.

Razminiranje područja danas je uglavnom vezano uz potrebe infrastrukturnih projekata, poput izgradnje plinovodnog sustava, autocesta, obnove cestovne mreže ili eksploatacije šuma te agrarnih površina. Okruženi smrtonosnim uvjetima rada, u rukama pirotehničara često se, osim zaostalih minsko-eksplozivnih tijela, pronađu i brojni predmeti koje svoje ishodište imaju u nekom drugom vremenu i kulturološkom okružju.

Izložbom smo željeli i skrenuti pozornost da, u bespoštednoj borbi s crnim tržištem, postoje pozitivni primjeri prakse u očuvanju ovog segmenta hrvatske kulturne baštine, poručuju organizatori.