Kulturno-umjetnička Udruga Vicko Zmajević Zadar - Arbanasi organizira audiciju za dramu NITA J. Vladovića Relje koja će se održati u prostorijama Udruge Trg Gospe Loretske 1 (u Arbanasima) 30. siječnja 2019. u 19,00 sati. 

Za realizaciju predstave koja će se odigrati na hrvatskom i arbanaškom govoru potrebni su glumci svih uzrasta (djeca, mladići i djevojke, te starije osobe). Predstava se planira u Danima Gospe Loretske za izvedbu  u Hrvatskoj kazališnoj kući Zadar.

Mole se svi zainteresirani da se odazovu.