Matica hrvatska poziva vas na prikaz svoga časopisa Zadarska smotra br. 4, 2018. godine. Časopis će prikazati akademik Tonko Maroević, prim. dr. Mirko Jamnicki Dojmi, te prof. dr. sc. Josip Lisac, glavni urednik časopisa.

Prikaz časopisa će se održati 22. siječnja 2019. u Svečanoj dvorani Ogranka Matice hrvatske u Zadru s početkom u 18 h.

O časopisu:

Zadarska smotra, časopis Ogranka Matice hrvatske u Zadru, časopis je za kulturu, znanost i umjetnost, a nadovezuje se na tradiciju Zadarske revije od 1952. i Zadarske smotre od 1992. Iako časopis izlazi u Zadru, te je velika pozornost i posvećena zadarskom području, prostor u ovom časopisu imaju i drugi krajevi u Hrvatskoj, ali i izvan nje.

Uredništvo časopisa Zadarska smotra u časopis uvrštava tekstove visoke kvalitete vodeći istovremeno računa i o zanimljivosti koja će privući današnjeg čitatelja. Časopis izlazi tromjesečno a njegovu, sada već prepoznatljivu strukturu, čine znanstveni prinosi, književni tekstovi, eseji, prikazi, prijevodi itd...