Film "Mit o Jasenovcu" je nastao kao plod dugogodišnjeg istraživanja autora u vojnom arhivu u Beogradu i drugim arhivima u Srbiji, potom u Banja Luci, te njemačkom arhivu u Berlinu. Korišteni su i podaci iz pokrajinskog muzeja Požega, gradskog Muzeja Zagreb, državnog arhiva i mnogih drugih izvora, prikupljeno je oko 30 tisuća dokumenata koji govore o prostoru Jasenovca.

Autor se posebno bavio problemom Kozare i sudbinom djece sa Kozare, a iz dokumenata je vidljiva činjenica da je većina svih zbjegova sa Kozare i Potkozarja, koji su zbog pojačanih oružanih borbi u ljeto 1942. premješteni na šire područje Jasenovca, odvedeni na Sajmište u Beograd, a mnogi su od tamo poslani dalje na rad u Norvešku ili Njemačku.

Uspoređujući popis mrtvih s beogradskog Sajmišta i iz Jasenovca našlo se dosta ljudi koje Spomen dom Jasenovac drži kao žrtve logora, a zapravo su bile žrtve beogradskog Sajmišta. Logor Jasenovac je bio aktivan do ‘48. godine.

Istina o Jasenovcu je potpuno drugačija od one koja se prikazivala do sada, tvrdi autor.

Predstavljanje filma i knjige "Mit o Jasenovcu", autora Romana Leljaka - istraživačkog novinara i publicista održat će se u Multimedijalnoj dvorani Kneževe palače u utorak, 27.11.2018. u 18 sati.