ZADAR- Nakon punih 40 godina iz Upravnog vijeća Glazbenih večeri u sv. Donatu otišao je uz Roman Segarić koji je s 86 godina odlučio mjesto prepustiti mlađima.

Segarić je dugo predsjedavao Upravnim vijećem i godinama brinuo o financijama te najskuplje manifestacije u zadarskom kulturom životu. Njemu je u srpnju, na koncertu Zadarskog komornog orkestra, umjetnički ravnatelj Jurica Šoša uručio zahvalnicu.

Članovima Upravnog vijeća mandat je završio, dok će Šoša biti ravnatelj još godinu dana.
Gradonačelnik Branko Dukić imenovao je novi sastav Upravnog vijeća u kojem je Gradonačelnik član po mandatu. U Upravnom vijeću ostaje Dina Bušić, koja je do sada kao ravnateljica Koncertnog ureda bila operativac. Ona je u novom mandatu kao zamjenica pročelnika za kulturu Radovana Dunatova, koji više nije član. Uz Lindu Ivić Bijukić koja je također stožerna članica Upravnog vijeća, nova je Melita Ivković, profesorica gitare. Novi je mandat dobila i Jelka Milošević u ime glavnog sponzora dok je novi član Ante Ćurković, pomoćnik pročelnika za EU fondove. 

Ovo su do sada bili članovi Upravnog vijeća Glazbenih večeri u sv. Donatu koje se održavaju punih 58 godina: Branko Dukić, Radovan Dunatov, Roman Segarić, predsjednik, Branka Radman, Renato Švorinić, Jelka Milošević, Dina Bušić, Linda Ivić Bijuklić, Denis Ikić, Frane Skoblar te Jurica Šoša.