U današnjoj emisiji „Stvoreni za Nebo" saznali smo nešto više o Krunici božanskog milosrđa te ju zajedno izmolili.

Preko Dnevnika sestre Marije Faustine Kowalske zaključujemo kako joj je Isus povjerio zadaću podsjetiti čitavo čovječanstvo o Njegovom neizmjernom milosrđu te ohrabriti ljude da povjeruju Kristu i pokažu milosrđe jedni prema drugima. Također se spominje kako ju je Isus poučio novoj pobožnosti prema Božjem milosrđu, molitvi Krunice Božjega milosrđa za vrijeme Milosnog časa (u 15 sati), slici Milosrdnog Isusa, novom blagdanu Milosrđa kao i širenju čašćenja Božjega milosrđa, svjedočeći vlastitim životom, riječju, molitvom.

Iz spisa svete Faustine saznajemo: "Duše, koje postanu apostoli i širitelji moga milosrđa, štitit ću svega njihova života kao što majka štiti svoje novorođenče, a u času njihove smrti neću za njih biti Sudac nego Spasitelj. U ovo zadnje vrijeme, duša nema ništa drugo za svoju obranu, osim moga milosrđa. Sretna ona duša, koja je svega svoga života nastojala biti pod zaštitom moga milosrđa, jer takvu dušu neće stići moja pravda".

Želite li i vi izmoliti Krunicu Božjega milosrđa, u nastavku imate prikaz kako.

Na prva tri zrnca:

• Oče naš, koji jesi na Nebesima, sveti se ime Tvoje.
Dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja,
kako na Nebu, tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas,
i otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
I ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla. Amen.

• Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom.
Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.

• Vjerujem u Boga, Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje.
I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega,
koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice,
mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan;
sašao nad pakao; treći dan uskrsnuo od mrtvih;
uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca Svemogućega;
odonud će doći suditi žive i mrtve.
Vjerujem u Duha Svetoga, svetu Crkvu katoličku,
općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela, život vječni. Amen.

Na velika zrnca:

• Vječni Oče, prikazujem ti Tijelo i Krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.

Na mala zrnca:

• Po njegovoj pregorkoj muci, budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
Završetak Krunice:

• Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelomu svijetu!

Zaključna molitva:

• Krvi i Vodo što potekoste iz Srca Isusova kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u Tebe!
Marijo, Majko milosrđa, moli za nas!
Isuse, uzdam se u Tebe! (tri puta)

• Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine!

Uz pobožnost krunice, želim vam ugodnu nedjelju. Pax et bonum!