Odjel Muzej grada Zadra i Pedagoška služba Narodnog muzeja Zadar organiziraju natječaj na temu „Makete moga kvarta - mjesta".

Prema uzoru na izložene makete povijesnog razvoja grada Zadra u odjelu Muzej grada Zadra, pozivamo Vas da nam se pridružite u natječaju organiziranom za sve učenike osnovnih i srednjih škola, kao i za djecu u dječjim vrtićima na području Zadarske županije.
Tema natječaja je izrada makete grada/mjesta i/ili kvarta u kojem učenici žive, idu u školu i/ili provode svoje slobodno vrijeme. Maketa je model nekog objekta, smanjene veličine u odnosu na stvarnu veličinu istog objekta. Učenici/djeca trebaju, uz stručnu pomoć profesora/mentora izraditi maketu objekta kojeg sami odaberu i dostaviti tako izrađenu maketu u odjel Muzej grada Zadra. Uz izradu maketa obratite pažnju i na povijest samog objekta čiju maketu nam donosite i otkrijte nam zanimljive povijesne činjenice koje se uz njega vežu.

Cilj natječaja je poticanje kreativnog i stvaralačkog izražavanja kod djece, upoznavanje s različitim kiparskim i arhitektonskim tehnikama izrade, razumijevanje i primjena kiparskih i arhitektonskih tehnika i sredstava, poticanje samostalnog rada i rada u grupi, razvijanje socijalnih komepetencija preko rada u grupi, poticanje sposobnosti okulomotorne koordinacije; razvoja sposobnosti opažanja i smisla za estetska doživljavanja, razvijanje grafomotoričkih vještina i fine motorike ruku i prstiju, stvaranje vizualnih slika, uočavanje cjeline i njenih dijelova, poticanje razvoja intelektualnog razmišljanja, divergentnog i konvergentnog razmišljanja, primjena stečenog znanja na praktični rad i primjena različitih tehnika modeliranja. Također, cilj natječaja je i stvaranje predodžbe o mjestu u kojem učenici žive, idu u školu i/ili provode svoje slobodno vrijeme, obraćanje pažnje na prostor i stvaranje percepcije prostora. Na taj način učenici obraćaju pažnju i na makete grada Zadra izložene u odjelu Muzej grada Zadra i stvaraju bolju percepciju prostora samog grada i ulica kojima prolaze gotovo svakodnevno.
Neki od prijedloga za teme maketa:
- Maketa zgrade dječjeg vrtića/škole i susjedstva
- Maketa povijesnog prostora u gradu/mjestu stanovanja učenika/djece
- Maketa kvarta/mjesta u kojem učenici/djeca žive, idu u školu i/ili u kojem provode zimske/ljetne praznike
- Maketa dječjeg igrališta/igraonice i susjedstva u kojem učenici/djeca provode svoje slobodno vrijeme
Propozicije natječaja:
• Natječaj je predviđen za djecu u dječjim vrtićima i učenike u osnovnim i srednjim školama na području Zadarske županije
• Materijal i tehnika za izradu maketa: stiropor, glinamol, plastelin, papier machè tehnika, kaširanje, karton, kamenčići i drugi.
• Sve pristigle makete će biti izložene u odjelu Muzej grada Zadra povodom Županijskih dana Zadarske županije 2018., a najbolje će biti i prigodno nagrađene.
• Natječaj je predviđen za grupni rad od najmanje sedam, a najviše petnaest učenika/djece.
• Svaka maketa treba imati pripadajući tekst (opisni dio objekta, povijesni kontekst, činjenice, naziv objekta) i fotografiju objekta koji će biti izloženi kao legenda pokraj makete.
• Uz opisni tekst i fotografiju objekta potrebno je navesti i imena sudionika i naziv škole/dječjeg vrtića.
Termini natječaja:
• Natječaj je počeo 31. siječnja, 2018. i traje do 30. ožujka, 2018. godine
• Sve makete se donose najkasnije do 30. ožujka, 2018. godine u odjel Muzej grada Zadra, Poljana pape Aleksandra III,
• Otvorenje izložbe pristiglih maketa će biti 11. travnja, 2018. godine u odjelu Muzej grada Zadra.