U četvrtak 8. veljače 2018. u Zavodu za povijesne znanosti u Zadru, predstavljanje najnovijeg sveska časopisa „Radovi".

Godišnjak "Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru" pokrenut je 1954. godine pod naslovom "Radovi Instituta JAZU u Zadru" te od tada do danas izlazi u kontinuitetu kao jedna od vodećih znanstveno-povijesnih publikacija na području Dalmacije i Hrvatske. Objavljuje znanstvene i stručne članke te ocjene i prikaze iz područja povijesnih znanosti (povijest, pomoćne povijesne znanosti, arheologija, povijest umjetnosti...), s naglaskom na tematici iz prošlosti Dalmacije, ali i ostalih povijesnih hrvatskih zemalja.