U Edukativnoj dvorani Kneževe palače mogu se razgledati slikovnice pristigle na natječaj "Narodni muzej u slikovnici", objavljen u rujnu 2017. godine. Tema natječaja bila je izrada slikovnice s motivima eksponata izloženih u prostorima Narodnog muzeja Zadar.

Na natječaj su pristigle dvije slikovnice. Jednu su izradili učenici 3. b razreda Osnovne škole Šime Budinića pod vodstvom učiteljice Nine Dokoze. Drugu slikovnicu izradili su učenici Prirodoslovno-grafičke škole Zadar pod vodstvom mentorica Anamarije Ivković i Martine Perić. Iako je u natječaju bilo najavljeno kako će nagrada za samo jednog pobjednika biti tiskanje njihove slikovnice u više primjeraka, djelatnici Narodnog muzeja odlučili su nagraditi obje pristigle slikovnice.