ZADAR- U srijedu, 15. studenog u Koncertnoj dvorani braće Bersa s početkom u 20 sati održat će se koncert Zagrebačkog gitarističkog kvarteta kojega čine
Tomislav Vasilj, Krunoslav Pehar, Melita Ivković i Frane Verbanac.

Članovi ansambla su na poticaj Koncertnog ureda Zadar u sklopu njegovog
projekta Bersijada obradili klavirska djela Blagoja Berse za četiri gitare.

Unutar projekta koji je krenuo 2013. svake se godine promoviraju se djelajednog od najznačajnijih hrvatskih skladatelja koji je usko bio povezan sa Zadrom.

Poticaj za nastanak Bersijade bio je Projekt Bersa Hrvatskog  glazbenog zavoda u Zagrebu u sklopu kojega su objavljeni dnevnički zapisi, literarni naslovi, korespondencija, pedagoška građa i tematski popis djela, a unutar četrnaest notnih svezaka cjelokupan solistički, komorni, zborski, orkestralni i glazbeno-scenski opus jednoga od naših najvažnijih skladatelja 20. stoljeća.

U Bersinu gradu Bersijadom se predstavljaju i potiču aktivnosti izvođenja, a
od ove godine i obrade njegovih djela i to na svim razinama, od izvedbi učenika, nastavnika glazbe pa sve do profesionalnih glazbenika i ansambala.
Do sada su u Bersijadi sudjelovali Zadarski komorni orkestar, učenici i nastavnici Glazbene škole Blagoje Bersa Zadar, pijanist Srđan Čaldarović, violinisti Marco Graziani i Ankica Šoša Graziani, violistica Lucija Brnadić, mezzosopranistica Marta Musap, sopranistica Nela Šarić i drugi.

Ove godine jedan od najuglednijih gitarističkih komornih ansambala u Hrvatskoj, Zagrebački gitaristički kvartet će uz praizvedbe obrada Bersinih klavirskih djela svirati i skladbe njegovih europskih suvremenika Mauricea Ravela, Claudea Debussyja, Joaquina Turine i Manuela de Falle.

 

Koncert je dio pretplate Koncertne sezone Zadar 2017./18.

Cijene ulaznica: 50 i 40 kn