U ponedjeljak 6. studenog u Čitaonici Državnog arhiva u Zadru prof. dr. sc. Emil Hilje s Odjela za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru održat će predavanje "Notarski znakovi (autoportreti) zadarskog bilježnika Ilije iz 14. stoljeća". Izvorni znanstveni rad o ovim autoportretima dr. Hilje objavio je prošle godine u časopisu Ars Adriatica, a povod za proučavanje bila je bilješka Ive Petriciolija u knjizi objavljenoj prije četrdeset godina.

U sklopu teksta koji se odnosi na srednjovjekovnu odjeću, maleni crtež glave mlađeg muškarca Petricioli je označio kao „notarski znak (autoportret ?) svećenika Ilije 1375. g.", ne smatrajući taj crtež umjetničkim djelom, već više zanimljivošću koja privlači pažnju, ali i svjedočanstvom onodobne kulture odijevanja.

Dio spisa zadarskog bilježnika svećenika Ilije sačuvan je u Državnom arhivu u Zadru. U Arhivu samostana Sv. Marije u Zadru čuva se, među ostalim ispravama, ukupno jedanaest pergamena iz 14. stoljeća svećenika Ilije (presbiter Helyas), koje kao notarski znak imaju crtež poprsja mlađeg muškarca odjevenog u neku vrstu habita, s kapom na glavi. Uspoređeni sa svim ostalim notarskim znakovima ovi crteži su dosta neobični, jer su notarski znakovi redovito grafičkog karaktera, bez figuralnih sadržaja.

U prilog činjenici da se radi o autoportretu ide okolnost da splitski kanonik i zadarski bilježnik u Zadru vjerojatno nije imao previše dužnosti vezanih uz svoj svećenički poziv, pa se čini sasvim pogodnim kandidatom za lik mladog svećenika nešto slobodnijeg stila života prikazan na notarskom znaku.

"Sačuvani crteži na pergamenama nedvojbeno su svjedočanstvo da je likovno izražavanje u Srednjovjekovnom Zadru, osim na uzoranim njivama profesionalne i reprezentativne umjetnosti, pupalo i cvjetalo i na sporednim puteljcima, u pukotinama i zakutcima, zazivajući pažnju očiju, tada još nezamorenih i željnih vizualnih podražaja", piše u zaključku ovog rada.

Predavanje počinje u 18 sati a ulaz je slobodan.