ZADAR - Hrvatski restauratorski zavod 27. rujna priređuje predavanje zadarske restauratorice Jadranke Bakovića. Ona će u Kneževoj palači predstaviti svoj dugogodišnji rad i metode primijenjene na poliptihu Svetog Martina. To djelo venecijanskog majstora Vittorea Carpaccia nađeno je u zadarskoj katedrali, a nakon obnove koja je trajala 13 godina, javnosti će se predstaviti u sklopu izložbe Zlato i Srebro Zadra.
Hrvatski restauratorski zavod taj zadarski projekt radova na obnovi poliptiha sv. Martina nominirao je za Nostra, nagradu Europske unije za kulturnu baštinu za 2018. godinu.
Predavanje Jadranke Baković pod nazivom Restauriranje poliptiha sv. Martina iz zadarske
katedrale održat će se u srijedu u 19 sati.