Upravni odjel za društvene djelatnosti pripremio je prijedlog odluke o sufinanciranju neraspoređenih programa i projekata u kulturi i sportu Zadarske županije za 2017. godinu. Ovom odlukom Županija će sufinancirati neke programe koji su se već održali ili će se uskoro održati, poput izložbi, smotri folklora, putovanja, rođendana udruga, sportske opreme, ljetnih škola i sl.

Fra Milan Ujević uputio je zamolbu za sufinanciranje tiskanja knjige Karinski slučaj. Naime, radi se događaju koji se zbio na blagdan Gospe od Anđela 1971. godine, kada je izbila velika tučnjava u kojoj su se na jednoj strani našli Hrvati, a na drugoj mjesni Srbi i jugoslavenska milicija. Sukob je kulminirao kada je skupina milicajaca isprovocirala napad na ljude u crkvenoj procesiji. Ishod tučnjave bilo je mnoštvo ozlijeđenih i privedenih te smrt civila Branka Perice od zadobivenih ozljeda. Županu je predloženo da izdavanje knjige sufinancira s 5.000 kn.

Zavičajni muzej Biograd dostavio je prijavu na Poziv i svu traženu dokumentaciju za sufinanciranje izložbene djelatnostI i konzervatorsko-restauratorskih radova na dva mača iz fundusa muzeja, za koje će dobiti iznos od 8.000 kn. Društvo zadarskih Arbanasa dobit će 2.000 kn za izložbu fotografija pod nazivom "U sjeni Gospe", koja će se održati u
listopadu 2017. godine u Gradskoj knjižnici Zadar, ogranak "Aleksandar Stipčević", a HDLU Zadar isti će iznos dobiti za prezentaciju udruge na Trgu pet bunara u kolovozu, kada su sa štafelajima slikali pred očima sugrađana i turista

Troškovi za sve navedene programe iznose nešto preko 90 tisuća kuna.