ZADAR - U izložbenoj dvorani Državnog arhiva u Zadru otvorena je izložba katastarskih karata pod nazivom Naši škoji, a na kojoj je prikazano stanje zadarskih otoka od Silbe do Vrgade.

Izložbu su sadržajno pripremile Tamara Šarić Šušak, Ivana Burić i Suzana Martinović dok je za digitalnu i i grafičku potporu zaslužan Tomislav Vrsaljko. Ravnatelj DAZ , Ante Gverić na otvorenju je obznanio mogućnost kupnje faksimila karata zadarskih otoka po simboličnoj cijeni. Jer, izložba je lokalnog karaktera ali je vrijedna i poticajna i za današnju zajednicu. Karte su to još iz prve katastarske izmjere, provedene početkom 19. stoljeća za vrijeme austrijske vlasti kao i skice iz mletačkog doba. Neke su se morale smanjiti, kao što je skica karte za Sali koja je u izvorniku oko 50 metara četvornih.

U originalu je prikazana velika karta Paške solane sa svim vlasnicima tog prostora.
Karte su crtane a na njima su ucrtani brojevi parcela, koji vrijede i danas. Autori izložbe željeli su prikazati stanje na zadarskim otocima tijekom 18. i 19. stoljeća, upozoriti da je do drastičnih promjena došlo u prošlom stoljeću i utjecati na današnje vlasti i vlasnike da zaštite od devastacije blago naših otoka.