Izložbe Forum Naronitanum otvorit će se u utorak, 20. lipnja 2017.  u Arheološkom muzeju Zadar.

Tematska izložba Forum Naronitanum dio je niza događanja, kojima Arheološki
muzej Narona obilježava 10 godina rada Muzeja kao samostalne ustanove.
Izložbom se predstavljaju rezultati sustavnih arheoloških iskopavanja na lokalitetima Forum i Gornje njive u Vidu, koja su provedena u razdoblju
1993. - 2001. godine pod vodstvom prof. dr. sc. Emilija Marina, tadašnjega
ravnatelja Arheološkog muzeja - Split.

 

Kronologija istraživanja i različite vremenske faze života na tim lokalitetima prikazani su tlocrtima terena, fotografijama nastalim tijekom istraživanja, crtežima predmeta te 3D rekonstrukcijama arhitekture i pokretnih arheoloških nalaza datiranih od 2. st. pr. Kr. do sredine 9. st. po. Kr.

Postav prati i videoprojekcija koja predstavlja svojevrstan hod kroz povijest Narone od rimskoga kasnorepublikanskog razdoblja do ranoga srednjega vijeka.

Autori izložbe su Miroslava Topić i Toni Glučina.