Državni arhiv u Zadru priređuje otvorenje zanimljive izložbe u utorak, 20. lipnja, u 19 sati, u Izložbenoj dvorani Državnog arhiva.

Međunarodni dan arhiva 2017. godine hrvatski arhivi obilježavaju temom Arhivi i katastar u hrvatskim krajevima. Tako i zadarski Državni arhiv, u sklopu zadane teme, priređuje izložbu naslovljenu Naši „škoji" na katastarskim kartama Državnog arhiva u Zadru.

Katastarske karte i skice, izvornici i reprodukcije, te drugi izlošci koje ovom prigodom predstavljamo dijelovi su više različitih arhivskih fondova i prikazuju katastarsko stanje na sjevernodalmatinskim otocima zadarskog arhipelaga, od Silbe do Vrgade. Izloženi katastarski planovi pružaju obilje podataka o fizičkim i društveno-geografskim elementima ovog prostora u povijesnom razdoblju 18. i 19. stoljeća. Namjera ove izložbe je prikazati staro stanje posjeda, kao namjene zemljišta na našim školjima kako bi zainteresirani posjetitelji dobili opširnije informacije o nekadašnjem stanju i mogli ga usporediti s ovovremenim stanjem i interesima današnjih vlasnika zemljišta. Cilj je također potaknuti lokalnu upravu i samoupravu te širu javnost na promišljanje kako neminovnim budućim intervencijama u okolišu zaštititi more i otoke od devastacije.

Izložba će biti otvorena do 30. lipnja.