Na inicijativu Mjesnog odbora Arbanasi, a uz potporu Grada Zadra, Gradska knjižnica Zadar  današnjim danom preimenovat će  ogranak Arbanasi Gradske knjižnice Zadar. U buduće ovaj ogranak Knjižnice nosit će ime Gradska knjižnica Zadar, Ogranak „Aleksandar Stipčević" - Arbanasi prema doajenu knjižničarske struke i zadarskom Arbanasu, dr. Aleksandru Stipčeviću.

Prisutnima će se obratiti zadarski gradonačelnik Božidar Kalmeta i ravnateljica Gradske knjižnice Zadar Doroteja Kamber-Kontić. O pokojnom dr. Stipčeviću govorit će dr. Serđo Dokoza. Program kratke svečanosti vodit će knjižničarka Gradske knjižnice Zadar Lucija Perović.