Pedagoška služba Narodnog muzeja Zadar organizira literarni natječaj na temu „Legende i mitovi Zadarske županije". 

Natječaj je namijenjen učenicima u osnovnim i srednjim školama na području Zadarske županije, a organizira se povodom Dana Zadarske županije 2017. Od učenika se traži da istraže priče koje se vežu uz povijesni dio njihovog mjesta/grada/kvarta, priče koje ne moraju biti istinite ali su zanimljive i prenose se iz generacije u generaciju. Uz pomoć starijih ukućana, prijatelja, rodbine, slušajući njihove priče koje su im pričali u djetinjstvu, neka ih ispričaju i nama.

Natječaj započinje u ponedjeljak, 6. ožujka i traje do 15. travnja. Svi pristigli radovi će biti izloženi u edukativnoj dvorani u Kneževoj palači, od 20. travnja do 1. svibnja, 2017. godine, a najbolji rad će biti i prigodno nagrađen.

Radovi se šalju na e-mail adresu pedagog@nmz.hr ili na adresu: Narodni muzej Zadar, Poljana pape Aleksandra III bb, 23 000 Zadar s naznakom „Za natječaj Legende i mitovi Zadarske županije"