Odjel za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru poziva vas da sudjelujete na znanstvenome skupu «Zadarski filološki dani» (ZFD 7), koji će se održati 22. i 23. studenog 2017. godine u Zadru.

Predviđene su četiri okvirne teme:

1) Jezik i književnost zadarskog područja (s posebnim naglaskom na 18.st.)

2) Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskoga književnog jezika

3) Fantastika i mistika u slavenskim književnostima

4) Suvremene lingvističke teorije i slavistika.

Navedene teme kao i do sada podrazumijevaju pisanje radova o svim relevantnim književnim i jezičnim pitanjima u izravnoj ili posrednoj vezi s osnovnom temom. Radni jezici skupa: hrvatski i svi ostali slavenski jezici.

Ako se odlučite sudjelovati, pošaljite prijave, naslov i sažetak rada (do 15 redaka, font 12, prored 1) do 1. travnja 2017. na adresu elektroničke pošte: zfd@unizd.hr. Kotizacija iznosi 50 EURA. Organizator skupa ne snosi troškove smještaja sudionika.

Sve obavijesti o ovom skupu bit će dostupne na web stranicama Odjela za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru (www.unizd.hr). Putem elektronske pošte pravodobno ćemo vam slati sve obavijesti, a isto tako odgovorit ćemo i na sve vaše upite (adresa elektroničke pošte: zfd@unizd.hr).

Organizacijski odbor čine prof. dr. sc. Josip Lisac, izv. prof. dr. sc. Rafaela Božić, izv. prof. dr. sc. Kornelija Kuvač-Levačić, doc.dr.sc. Josip Miletić, doc.dr.sc. Sanja Knežević, doc. dr. sc. Sandra Hadžihalilović, dr.sc. Denis Vekić, dr. sc. Maja Pandžić, Sanja Baričević, prof.