U petak u 11 sati u Mueju grada Zadra otvara se izložba dječjih radova „Makete moga kvarta/mjesta" pristiglih na istoimeni natječaj kojeg je organizirao Narodni muzej krajem siječnja. 

Natječaj je bio namijenjen djeci u dječjim vrtićima i učenicima u osnovnim i srednjim školama, a tema natječaja je bila izrada makete grada/mjesta i/ili kvarta u kojem učenici žive, idu u školu i/ili provode svoje slobodno vrijeme.

Na otvorenju izložbe dodijelit će se nagrade za najbolju maketu u četiri kategorije: dječji vrtići, niži razredi osnovne škole, viši razredi osnovne škole, srednja škola.

Izložbu organiziraju odjel Muzej grada Zadra i Pedagoška služba Narodnog muzeja Zadar.