Matica Zadrana je u nizu akcija za promidžbu grada Zadra izdala knjigu poznatog sportskog novinara Drage Marića pod nazivom ''Zadarski kampaneli''.

Tema knjige su kratke priče o danas pokojnim velikanima zadarskog sporta, onako kako g. Marić doživljava kroz dugi niz godina rada sa sportašima.

Predstavljanje knjige je u srijedu 12. rujna 2012. godine u 19.00 sati u izložbenoj dvorani Znanstvene knjižnice Zadar