Tražilica

ZNAMENITE ŽENE

Dojmljiva filatelistička izložba u Gradskoj loži

CIKLUS SKUPOVA

Sveučilište pokreće "Frankofonske susrete u Zadru"

MEĐUNARODNI FESTIVAL DOVODI 200 GOSTIJU

SLUK koji je ilegalno ušao u novu dvoranu, ponovno se održava u Kazalištu lutaka

STUDENTI PRIPREMILI PROGRAM

Na Ruskim danima i Izravan prijenos iz Rusije

PREMIJERA KAZALIŠTA LUTAKA

Nevidljiva - predstava koju bi djeca preporučila roditeljima

Dojmljiva filatelistička izložba u Gradskoj loži Sveučilište pokreće SLUK koji je ilegalno ušao u novu dvoranu, ponovno se održava u Kazalištu lutaka Na Ruskim danima i Izravan prijenos iz Rusije Nevidljiva -  predstava koju bi djeca preporučila roditeljima