Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija organizira besplatno događanje Meet-up cafe na temu „Kako inovacijama konkurirati u turizmu", koje će se održati u petak 9. srpnja od 11 do 14 sati u Centru za kreativne industrije na adresi Put Murvice 3A u Zadru.

Cilj je upoznavanje sudionika o vrstama i načelima inovacija, fazama inoviranja, inovacijama u turizmu na globalnom i nacionalnom nivou, inovacijama u restoraterstvu, smještajnim inovacijama, upravljanju atrakcijama pomoću inovacija, inovacijama u prometu, turističkom posredovanju, destinacijskoj proaktivnosti i slično.

Predavač dr.sc. Branko Bogunović savjetnik je u turizmu i hotelijerstvu s petnaestogodišnjim iskustvom. U svojoj karijeri vodio je i/ili sudjelovao je u više od 150 projekata, prvenstveno vezanih uz destinacijsko planiranje i upravljanje. Među ostalim, vodio je projekte glavnih planova i strategija razvoja turizma Istarske i Dubrovačko-neretvanske županije, a kao ključni stručnjak sudjelovao u nekoliko nacionalnih strategija turističkog razvoja. Partner je u savjetničkom društvu Hotelsko i destinacijsko savjetovanje iz Zagreba te znanstveni suradnik na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr Mijo Mirković", Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Usluge informiranja MSP-ova i povezivanje subjekata na području Zadarske županije financiraju se projektom „Pružanje usluga informiranja i povezivanja za MSP u Zadarskoj županiji". Usluge se obavljaju za potrebe adresiranja problema nedostatka pružanja usluga informiranja i povezivanja MSP-ova u nepoljoprivrednim djelatnostima na području Zadarske županije te su izravan odgovor na kontinuiranu potražnju za određenim uslugama poduzetničkih potpornih institucija. Cilj projekta je rast i razvoj poslovanja pružanjem usluga informiranja i povezivanja za MSP-ove na području Zadarske županije. Ostvarenjem neposrednih rezultata projekta želi se doprinijeti jačanju poduzetničkih vještina i kompetencija te pozitivnog poduzetničkog okruženja.