Analiza službenih podataka Ministarstva financija o izvršenju proračuna pokazuje da su gradovi prošle godine iz EU fondova povukli preko 314 milijuna kuna, triput više nego 2017. kad je povučeno nešto više od 89 milijuna kuna.
Prošlogodišnji rekorder po ostvarenim EU sredstvima per capita je Grad Komiža - povukli su ukupno preko 3,8 milijuna kuna, što je 2.505 kuna po stanovniku. U prvih 10 su još Grubišno Polje - 977 kuna po stanovniku, Nin - 973, Otok - 816, Pazin - 532, Hvar - 527 i Prelog - 521 kunu po stanovniku. Kad se analizira petogodišnje razdoblje, najuspješniji su Ludbreg i Zadar. Grad Zadar ostvario je najveći udio od svih gradova - preko sedam posto, javlja gradonačelnik.hr.

- Novci EU su još uvijek ključni instrument razvoja Grada Zadra, pomoću njega gradimo Zadar i podižemo standard u Zadru na jednu novu razinu. To je rezultat naših napora koji su napravljeni još za mojih prethodnika, kada su uspostavljeni kapaciteti i obučeni ljudi za pripremu i provedbu EU projekta, te se ta praksa nastavila razvijati i nadograđivati kontinuirano sve do danas. EU fondovi od početka za nas predstavljaju važan instrument za financiranje strateških projekata i potreba grada, te smo predali posebnu pažnju pripremi projekata koji mogu konkurirati za EU sredstva. Danas, kako se približavamo kraju programskog razdoblja do 2020. godine, naši su kapaciteti za pripremu i provedbu EU projekata vrlo blizu maksimuma jer paralelno provodimo niz kapitalnih i takozvanih "mekih" projekata, ističe gradonačelnik Zadra Branko Dukić.

Nakon dovršetka Kneževe palače 2016. godine, osigurana su sredstva za Providurovu palaču i parterno uređenje zadarskih bedema. "Uređenjem ovih triju baštinskih lokaliteta mi podižemo vrijednost kulturnog sadržaja za naše građane, ali i značajno okrećemo Zadar prema kulturnom turizmu, jer kroz ove objekte nudimo vrhunske kulturne sadržaje za sve posjetitelje", kaže Dukić.

Ove su godine započeli i sa projektom uređenja Centra za mlade na prostoru bivše vojarne, a u području poduzetništva realizirali su do sada projekt uređenja prvog zadarskog coworking prostora za poduzetnike - COIN coworking Zadar, te također projekt rekonstrukcije poduzetničkog inkubatora - InZad 2.0., a koji su se do danas potpuno afirmirali i rade punim kapacitetima i u kojima se traži mjesto više. Najnoviji projekt za poduzetnike napravljen je u suradnji sa zadarskim sveučilištem - u Studentskom domu napravljen je prostor za studente i poduzetnike pod nazivom CODE hub. Uz to, Grad Zadar EU sredstvima je osigurao pomoćnike u nastavi, popodnevni rat vrtića, a potiču i razvoj nezavisne kulture i programe mladih, piše gradonačelnik.hr.