Iz Obrtničke komore Zadar javili su kako je završen majstorski proljetni rok (travanj / svibanj) 2019. godine. Za navedeni rok bilo je prijavljeno 27 kandidata u 9 različitih zanimanja. Ispit je uspješno položilo 22 kandidata u 9 zanimanja: automehaničar (2), bravar (1), elektroinstalater (6), frizer (4), kuhar (3), instalater grijanja i klimatizacije (3), soboslikar ličilac (1) , stolar (1), vodoinstalater (1).

Majstorski ispiti su državno priznati ispiti, regulirani Zakonom o obrtu i Pravilnikom o polaganju majstorskog ispita, mogu se polagati za zvanja s liste vezanih obrta.

Diploma majstorskog zvanja pruža Vam veće mogućnosti na radnom mjestu, otvaranju obrta, obrazovanju naučnika, predstavljanju u poslovanju i daljnjem napredovanju u karijeri.

Majstorski ispit je najviši stupanj obrazovanja za strukovne kvalifikacije u kojima se stječu najuglednije kompetencije i kvalifikacije majstora.

Majstorska diploma je vrijedan dokument, a titula majstora dokaz je stručnosti i kvalitete. Majstorski ispit je državno priznat ispit i majstorska diploma se evidentira u radnoj knjižici.

 

Opći ispitani polozi pred Komisijom su obrtnički komore, sastoji se od četiri dijete:

 

● izrada praktičnih zadaća i / ili radnih sondi

● provjere stručno-teorijskih podataka o potrebnim vještinama obavješćivanja poslova primjerenih obrtu

● provjere znanja u području gospodarstva i propisa u obavljanju obrta i poslovnim knjigama

● provjere osnovnih znanja potrebnih za podučavanje naučnika- radna pedagogija: a sastoji se od:

• pismene provjere

• praktična provjera s nastavnom pripremom

Znanje koje treba pokazati na majstorskom ispitu zahtijeva proširiti, obnoviti, dopuniti i sistematizirati u cilju uspješnog polaganja i stjecanja 5. razine obrazovanja prema Zakonu o hrvatskom kvalifikacijskom okviru.

Nova majstorska zvanja su temelj za razvoj i osiguranje kvalitetnog kadra u području obrazovanja za obrtničku zanimanja. Naime, svaki od kandidata koji su uspješno položili majstorski ispit, stekli su zvanje majstora i funkciju stručnog učitelja-mentora. Oni će u svojim radionicama kroz rad, u radnom procesu biti nositelji strukovnog obrazovanja temeljenog na radu i na taj način najkvalitetnije obučavati novi kadar za svoje potrebe i potrebe cjelokupnog gospodarstva naše županije.

Iskrene čestitke svim kandidatima koji su stekli zvanje MAJSTORA, priopćeno je iz Obrtničke komore.