Ustanova INOVAcija, prepoznati centar u provođenju Programa provjere inovativnog koncepta poziva zainteresirane da se prijave na Javni poziv programa Provjere inovativnog koncepta (PoC8).

Cilj Programa je podrška inovacijama u ranoj fazi istraživanja kako bi se osigurao pred-komercijalni kapital za tehničku i komercijalnu provjeru inovativnog koncepta koja je potrebna kako bi se pružili dokazi da su novi proces ili tehnologija ostvarivi i da potencijalno mogu imati komercijalnu primjenu.

Program provode Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske (MGPO) i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) u suradnji s prepoznatim centrima koji su zaduženi za pružanje podrške natjecateljima kroz postupak prijavljivanja i implementaciju projekata.

Poziv je namijenjen pravnim osobama - trgovačka društva koja spadaju u jednu od tri kategorije: mikro, mali i srednji poduzetnici kao i fizičkim osobama s ozbiljnom namjerom osnivanja trgovačkog društva.

Prihvatljivi projekti sufinancirat će se u iznosu od minimalno 100.000 kn do najviše 500.000 kn u trajanju do najviše 12 mjeseci.

Prihvatljive aktivnosti:

1. Izrada prototipa
2. Demonstracija tehničke izvedivosti
3. Provjera i zaštita intelektualnog vlasništva
4. dodatne aktivnosti (analiza tržišta ili izrada studije isplativosti, izrada koncepata i strategija za razvoj ili komercijalizaciju proizvoda (studija ili plan za komercijalizaciju).

Projekti koji će se financirati iz Programa moraju uključivati minimalno jednu od prve dvije prihvatljive aktivnosti s time da se naglasak stavlja na izradu u laboratorijskom okruženju.

Intenzitet potpore:
Mikro i mala poduzeća do 70 %ukupnih prihvatljivih troškova 
Srednja poduzeća do 60 % ukupnih prihvatljivih troškova
*Dodijeljena potpora iz ovog Javnog poziva ne ulazi kategoriju "de minimis" potpore, koja je definirana Uredbom Europske komisije.

Projektne prijave prepoznati centri zaprimat će se do 2. rujna 2019.

Više informacija te svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći na web stranicama HAMAG-BICRO-a i Ustanove INOVAcija.

Za sva pitanja u vezi ovog javnog poziva kontaktirajte Ustanovu INOVAcija:
Trg tri bunara 5, 23000 Zadar
e-mail. [email protected] 
tel. 023 773 406

INFO DAN s ciljem predstavljanja Javnog Poziva programa PoC8 sve zainteresirane prijavitelje održat će se 31. svibnja 2019. u 11 sati u multimedijalnoj dvorani  COIN Coworkinga Zadar (2. kat, Put Murvice 16, Zadar).