Odjel za turizam i komunikacijske znanosti Sveučiilišta u Zadru organizira Dan karijere za svoje studente.

Na događanju će se odabrane tvrtke predstaviti studentima, a potom će se održati panel-rasprava i radionice s predstavnicima tvrtki, nastavnicima i studentima.

Dan karijere održat će se u petak 12. travnja od 10:00 do 15:00 u Multimedijalnoj dvorani 117 i odjelnim dvoranama Novog kampusa Sveučilišta u Zadru (Dr. Franje Tuđmana 24i).