Obrtnička komora Zadarske županije održala je svoju redovnu izvještajnu sjednicu Skupštine Komore. Skupštini je nazočila većina njezinih članova zajedno s članovima Upravnog odbora i Nadzornog odbora Komore te tajnicama pripadajućih udruženja obrtnika. Sjednicu je vodio predsjednik Komore Stjepan Knežević.

Prema usvojenom dnevnom redu sjednice Skupštine, razmatrani su prijedlozi Izvješća o radu Komore za 2018. te Godišnje financijsko izvješće za 2018.

Izvješće o radu Komore za 2018. sadržavalo je opširan prikaz svih aktivnosti upravnih tijela Komore, radnih tijela odnosno cehova Komore, Komorskog ureda i Suda časti. U raspravi u kojoj su najvećim dijelom, sudjelovali članovi Skupštine i predsjedavajući protekla je sa pozitivnim osvrtom na aktivnosti Komore u proteklom razdoblju imajući u vidu malu raspoloživost financijskih sredstava. Kroz Komorski ured prošao je veliki broj osoba zainteresiranih za otvaranje obrta, te je veći broj osoba u Komori polagalo ispite (majstorske i stručnu ososobljnost) kao jedan od glavnih uvjeta za otvaranje obrta. Komora je redovita obavještavala svoje članove putem elektronskim putem dajući i mogućnost e-savjetovanja o aktualnostima po pojedim djelatnostima, te sudjelovanja u davanju prijedloga i primjedbi na zakonske i podzakonske akte.

Izabrani predstavnici Komore u radnim tijelima - cehovima Hrvatske obrtničke komore i drugim radnim skupovima neposredno utječu na poboljšanje uvjeta poslovanja svojih djelatnosti te obrtništva u cjelini.

Godišnje financijsko izvješće Komore za 2018. godinu po pozitivnom zaključku Nadzornog odbora i prijedlogu Upravnog odbora usvojeno je jednoglasno. Poslovna godina 2018. je nakon nekoliko loših prihodovnih godina koje su bile rezultat zakonskog smanjenja visine paušalnog komorskog doprinosa i struture raspodjele, protekla godina dala je naznaku oporavka. Nakon smanjenja broja zaposlenika, druga polovina godine dala je pozitivan efekt u poslovanju.