Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove Zadarske županije objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za kreditiranje poduzetništva i obrta putem subvencioniranja kamate kredita u Zadarskoj županiji.

Predmet Javnog poziva je subvencija kamatne stope korisnicima kredita sukladno „Programu kreditiranja poduzetništva i obrta putem subvencioniranja kamate kredita u Zadarskoj županiji". Korisnici sredstava potpore subvencionirane kamatne stope kredita mogu biti d.o.o., j.d.o.o., obrti i profitne ustanove koji ulažu na područje Zadarske županije. Namjena kredita je kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata te kupnja nove opreme ili novog dijela opreme.

Visina kredita može biti od 200.000 do 3 milijuna kuna a Zadarska županija subvencionirat će kamatnu stopu u iznosu od 2%. Rok otplate kredita je do 10 godina a poček do dvije godine.

Više informacija dostupno je na interent stranici Zadarske županije.