Zagrebačka banka odbila je plan stečajne upraviteljice Radojke Danek za nastavkom poslovanja tvrtke Vigens, a kako se radi o najvećem vjerovniku to praktički znači likvidaciju tvrtke i rasprodaju imovine kako bi se namirili vjerovnici.

Danek je na izvještajnom ročištu jučer predložila da se poslovanje nastavi i izradi stečajni plan jer za to postoje dobri uvjeti, s čime su se složili nazočna direktorica Elvira Sterle, zastupnik Republike Hrvatske, odvjetnik Dragan Jurjević i Danijela Kovačević. Međutim, Zagrebačka banka, koja na temelju 61,6 milijuna kuna potraživanja ima preko 98 posto glasova na Skupštini glasovala je za unovčenje imovine, pa je sutkinji Ardeni Bajlo preostalo samo utvrditi kako je prijedlog stečajne upraviteljice odbijen te će se imovina unovčiti.

Stečajna upraviteljica navela je kako imovinu dužnika čine predmeti - pokretnine i nekretnine iz popisa imovine, te da je neophodno održati ugovore o radu koji vrijede do danas tako da se produže s obzirom na to da bi u suprotnom nastala nenadoknadiva šteta na imovini dužnika jer veliki dio imovine čine krave i telad.

Zastupnica RH Lidija Vitaljić, zamjenica u ŽDO-u Zadar, upozorila je predstavnika Zagrebačke banke kako je Vigens vlasnik isključivo građevinskih objekata koji služe poljoprivrednoj proizvodnji, a da bi se ta proizvodnja održala dužnik mora koristiti veće komplekse državnih poljoprivrednih i šumskih zemljišta na kojem ima zaključene ugovore s RH. U slučaju unovčenja imovine država više neće imati više interesa nastaviti s izvršenjem tih ugovora već će ih biti prisiljena raskinuti. Isto tako, Ministarstvo poljoprivrede neće isplatiti poticaje na koje se ovdje računa. Stoga se postavlja pitanje u kojem iznosu i na koji način će se unovčiti oni građevinski objekti bez građevinskog zemljišta za koje na tržištu neće biti interesa.

Prioritet će biti unovčenje stoke, koja nije opterećena nikakvim založnim pravima, dok će se nekretnine na koje postoje razlučna prava prodati u skladu s odredbom Stečajnog zakona.