Trgovački sud u Zadru obustavio je prethodni postupak nad Jadran Investom. Nad tvrtkom Mladena Ninčevića u siječnju je pokrenut postupak skraćenog stečajnog postupka, a zatim i stečajnog postupka, zbog čega je sud imenovao privremenu stečajnu upraviteljicu. Iznos duga zbog koje je tvrtka bila blokirana na dan 10. listopada iznosio je 2.568.088,57 kuna.

Međutim, kako su punomoćnici tvrtke u spis naknadno priložili potvrdu FINA-e iz koje je vidljivo da na dan 27. studenog 2018. dužnik nema nepodmirenih osnova za plaćanje evidentiranih obveza, prestao je stečajni razlog i postupak je obustavljen. Sudskom registru naloženo je brisanje zabilježbe pokretanja prethodnog postupka.