Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Zadar, sudjeluje u provedbi projekta Srednje škole Kneza Branimira, Benkovac Mali korak za bolje sutra.

Projekt se u cijelosti financira EU sredstvima iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta je 1.459.593,25 HRK. Projekt je odobren u sklopu natječaja Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. Razdoblje provedbe projekta je od 25.01.2018. godine do 24.01.2021. godine.

Svrha projekta je provesti niz usmjerenih promotivnih aktivnosti vezanih uz predstavljanje 3 programa osposobljavanja za zanimanja bravar, zidar i tesar s ciljem prikupljanja što većeg broja kandidata koji će nakon provedene selekcije imati priliku besplatno steći potrebna znanja, vještine i kvalifikacije pohađanjem verificiranih programa osposobljavanja.

Rezultati projekta pružiti će konkretan doprinos rješavanju problema nedovoljne uključenost pripadnika ciljne skupine u programe obrazovanja odraslih te time utjecati na unapređenje njihovih znanja, vještina, a posljedično i kvalifikacija s ciljem osnaživanja položaja pojedinaca na tržištu rada te mogućnosti pronalaska zaposlenja.

Uključiti se mogu:

  • odrasle nezaposlene osobe s nižim razinama kvalifikacija (uključujući trogodišnju srednju stručnu spremu)
  • odrasle nezaposlene osobe u dobi između 15-34 godine bez kvalifikacija
  • dugotrajno nezaposlene osobe starije od 34 godine s nižim razinama kvalifikacija (najviše četverogodišnja srednja stručna sprema)

Ukoliko ste zainteresirani za neki od navedenih programa osposobljavanja možete se prijaviti putem elektroničke pošte na adresu: jelena.buzov@hzz.hr. Više informacija o projektu: http://malikorak.com/o-projektu/.