Da je potpisan ugovor za koncesiju na putničku zgradu Gaženica, doznajemo preko poslovnih vijesti objavljenih na FE Investgate koje je objavio Global Ports Holding.

Turska grupacija pohvalila se i "sa zadovoljstvom objavljuje da je potpisan dvadesetogodišnji ugovor o koncesiji, između svoje operativne podružnice u cijelosti u vlasništvu Zadar International Port Operations d.o.o i Lučke uprave Zadar za operativna prava krstarenja Gaženica.

Ovaj sporazum slijedi objavu GPH-a 19. ožujka 2018. godine da je Lučka uprava Zadar donijela odluku o dodjeli koncesije GPH-u, pod uvjetom da ulazi u konačni ugovor o koncesiji.

Pod uvjetima Sporazuma, GPH će od četvrtog tromjesečja 2018. koristiti svoju globalnu stručnost i operativni model za upravljanje svim operacijama krstarenja u luci Gaženica tijekom trajanja koncesije. Koncesija uključuje putničku i terminalnu uslugu krstarenja, međunarodni trajektni terminal, ro-ro usluge, vozila i putničke usluge. Također sadrži komercijalni prostor od 2.400 m2, s prodajnim mjestom za prodaju i uredima. Infrastruktura krstarenja obuhvaća maksimalnu visinu od 13 m i 1170 metara ukupne duljine mola za smještaj velikih brodova. Zadar je lani " pozdravio" 137 tisuća putnika u krstarenju, s rasporedom 2018. godine, što sugerira da će to porasti do 150 000 putnika za 2018. godine.

Zadar je povijesni grad na jadranskoj obali u Hrvatskoj, smješten je u blizini brojnih ključnih krstarenja u regiji, uključujući i Veneciju, a putnicima krstarenja nudi lako dostupan stari grad s rimskim ruševinama, srednjovjekovnim crkvama i utvrdom iz 16. stoljeća. Dok okolna područja nude mnoštvo mjesta i aktivnosti za putnike na kružnim putovanjima koji žele krenuti dalje.

Gaženica je nova kruzerska luka u porfelju GPH za koju je  ugovor potpisan 2018. godine. Time se povećava broj luka u kojima upravljaju a to je 17 luka u 9 zemalja, objavile su PR službe te turske grupacije.

Njihov direktor Emre Sayin tim je povodom izjavio:

"Drago nam je što smo potpisali ugovor o koncesiji za kružnim lukom u Zadru i puno se radujemo suradnji s našim lokalnim partnerima kako bismo Zadar smjestili kao važnu krstaricu na Jadranu, povećavajući volumena putnika u luku, kao i razvijanje krstarenja i šireg iskustva posjetitelja u Zadru u korist putnika krstarenja, lučke uprave i lokalne zajednice ".

Ugovor je potpisan danas u Zadru. Preko PR agencije oglasila se i Lučka uprava Zadar koja je potpisala Ugovor o koncesiji za pružanje osnovnih lučkih usluga putnicima i ostalih gospodarskih djelatnosti s tvrtkom Zadar International Port Operations (ZIPO). Ugovor se sklapa na 20 godina.

- Tijekom tog razdoblja Lučka uprava Zadar će ostvarivati stalnu godišnju naknadu za koncesiju te promjenjivu naknadu od ukupnog prihoda koncesionara u iznosu od 12 % za obavljanje osnovnih lučkih djelatnosti i 6 % za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti. Koncesionar se također obvezao značajno povećati međunarodni putnički promet, bilo kroz matičnu (home port) luku, bilo kroz linijski promet.

Za obavljanje osnovnih lučkih usluga i pratećih gospodarskih aktivnosti u koncesiju se daje područje Terminala, koje osim Središnje zgrade obuhvaća zemljište i objekte u funkciji ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila u međunarodnom prometu te parkiralište s maksimalnim kapacitetom od 300 parkirnih mjesta. Koncesionar će pružati različite lučke usluge putnicima u međunarodnom linijskom i povremenom pomorskom prometu u okviru matične luke (home port), kao i druge gospodarske djelatnosti, samostalno ili putem potkoncesionara i trećih osoba, koje može pružati i putnicima u obalnom pomorskom prometu. ZIPO s obavljanjem ovih aktivnosti mora započeti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Ugovora.

Prema odredbama ugovora koncesionar tijekom naredne tri godine treba ostvariti 64 933 putnika i 13 677 vozila u međunarodnom linijskom prometu te 72 528 putnika u okviru home port luke i 246 544 putnika u tranzitu, a tijekom pet godina još veći broj putnika i vozila.

 „Najvažniji cilj ove koncesije bio je osigurati povećanje međunarodnog putničkog prometa. Današnjim potpisom ugovora ZIPOse obvezao razviti matičnu za kruzere. Stavljanjem u gospodarsku funkciju međunarodnog putničkog terminala zaokružili smo dugogodišnji investicijski ciklus, a vrhunska infrastruktura omogućit će novi gospodarski uzlet i razvoj šire zadarske regije i dati dodatan zamah hrvatskom turizmu", izjavio je Robert Škifić, ravnatelj Lučke uprave Zadar.

ZIPO će, slijedom ugovornih obaveza, nabaviti i ugraditi uređaje i opremu u Terminal, bit će dužan upravljati i održavati Terminal o svom trošku te svake godine donositi Plan održavanja koji odobrava Lučka uprava Zadar. U prvih pet godina ZIPO se obvezao na ulaganje vrijedno 2 milijuna eura u prekrcajni most za pješake, tzv. gangway i ostalu opremu. Također, dužan je poduzimati mjere i aktivnosti u zaštiti i očuvanju morskog okoliša i sprječavanju njegovog onečišćenja.

Tijekom trajanja koncesije ZIPO će svake godine Lučkoj upravi Zadar plaćati stalnu naknadu u iznosu od 1.628.000 kuna. Sve to vrijeme ZIPO će od ukupno ostvarenog prihoda Lučkoj upravi Zadar plaćati i promjenjive naknade u iznosu od 12 % za pružanje osnovnih lučkih usluga te 6 % za prateće gospodarske usluge. Prihode od pružanja osnovnih usluga lučkih djelatnosti ZIPO će ostvarivati na temelju javno objavljenih tarifa lučkih naknada, dok se Lučka uprava Zadar obvezala da najviši iznos tarifa lučkih naknada neće propisivati ispod tarifa lučkih naknada za iste ili istovrsne usluge koje se naplaćuju u drugim lukama na Jadranskom moru. Prije stupanja na snagu ovog Ugovora ZIPO je dužan osigurati rizike od odgovornosti i osigurati svu lučku infrastrukturu i suprastrukturu, kao i svu opremu i uređaje po nabavnoj vrijednosti ugrađenu na Terminalu i parkiralištu. Ujedno je tijekom cijelog trajanja Ugovora te godinu nakon njegovog prestanka dužan održavati financijsko jamstvo u korist Lučke uprave Zadar koje ima oblik bezuvjetne bankarske garancije u iznosu od 5.500.000 kuna.