Nakon još jedne uspješne godine, ostavarene dobiti i novih ulaganja u riboprerađivačke kapacitete, u Cromarisu je potpisan i novi kolektivni ugovor. U ime Sindikata PPDIV Sindikalne podružnice kolektivni potpisao ga je sindikalni povjerenik Joso Ljubo Pavlović, a u ime  Cromarisa direktor Goran Markulin. Potpisu su bili nazočni predsjednik Sindikata PPDIV Hrvatske Denis Paradiš, voditeljica poslovne podrške Ivanka Radulić, rukovoditelj proizvodnje Dane Desnica, član povjereništva Sindikata Nediljko Klanac, te regionalni povjerenik-dopredsjednik Sindikata PPDIV Hrvatske Ivica Blažević.

Novi kolektivni ugovor rezultat je pregovora koji su vođeni između pregovaračkog tima Sindikata PPDIV Hrvatske -Sindikalne podružnice Cromarisa d.d. Zadar, te pregovaračkog tima uprave na čelu s direktorom Markulinom.

Kolektivnim ugovorom uređena su prava i obveze iz područja radnih odnosa, plaća, naknada i drugih novčanih primitaka radnika, radno vrijeme, odmori i dopusti, ostvarivanje prava i obveza iz radog odnosa, zaštita života i zdravlja i privatnosti radnika, uvjeti za rad Sindikata, Radničkog vijeća, Povjerenika za zaštitu na radu. Radnici imaju pravo na policu kolektivnog osiguranja za vrijeme provedeno na radu (uključujući vrije dolaska i odlaska s posla).

Ugovoreno je povećanje bruto osnovice sa 2.550 na 3.000 kuna plus 200 kn stalnog dodatka, te korekcija koeficijenata naviše za sto pedeset radnika. Tako najniža bruto osnovica iznosi 3.8000 kn za koeficijent 1,20, te stimulativni dio plaće uz redovnu plaću koja može iznositi do 40% bruto osnovice. Poslodavac će radniku isplatiti jednokratnu novčanu pomoć za podmirenje troškova godišnjeg odmora u iznosu od 1.200 kn neto. Osnovna plaća radnika povećava se za rad u dane blagdana i neradne dane propisane Zakonom 50%, za rad nedjeljom 40%, za prekovremeni rad 50%, za noćni rad 40%, te za rad u drugoj smjeni 10%.

Ovim kolektivnim ugovorom ugovoreno je pravo i na ostala primanja na koja radnik ima pravo i to: otpremnine, božićnice, jubilarne nagrade, solidarne pomoći, dara djeci i drugih osobnih primanja. u visini do maksimalno neoporezivog iznosa sukladno propisima važećim u trenutku isplate. Rok važenja odredbi ovog kolektivnog ugovora utvrđuje se do 31. 1. 2019. godine.

Potpisnici su prigodnim riječima iskazali zadovoljstvo potpisanim kolektivnim ugovorom kao nastavkom socijalnog dijaloga u Cromarisu, oblikom reguliranja prava i obaveza, te nadu u još bolje poslovanje društva koje bi na taj način omogućilo višu razinu financijskih prava radnika i sigurnost radnih mjesta.