Europska Komisija pokrenula je javno savjetovanje o fondovima EU-a u području kohezije.

Cilj savjetovanja je izrada prijedloga za provedbu kohezijske politike u razdoblju nakon 2020.

Savjetovanje je otvoreno svim građanima i dionicima koji su zainteresirani za kohezijsku politiku, uključujući korisnike programa i fondova EU-a, kao što su nacionalna, regionalna i lokalna tijela, međuvladine i nevladine organizacije, akademske ustanove, civilno društvo i poduzeća. Sudjelovanje što većeg broja dionika zainteresiranih za kohezijsku politiku u savjetovanju je neophodno kako bi se uspjelo što kvalitetnije procijeniti što je dobro funkcioniralo u prošlosti i što bi se ubuduće moglo popraviti.

Upitnik je dostupan do 8. ožujka na adresi:

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-cohesion_hr

Iz Informacijskog centra Europe Direct Zadar pozivaju da sudjelovanjem osobno doprinesete formuliranju budućnosti kohezijske politike, te također da proslijedite ovaj poziv i što većem broju vaših suradnika.