Financijska agencija objavila je kako je na kraju studenog prošle godine u Hrvatskoj bilo blokirano 322.783 građana, a njihov je dug iznosio 42,8 milijardi kuna.

Zagreb, Split, Rijeka, Osijek i Zadar predvode listu od 25 gradova s najvećim brojem blokiranih građana. U Zagrebu ih je bilo 62.316, u Splitu 11.972, u Rijeci 10.210, u Osijeku 8.539 i u Zadru 5.261. Zagrebačka županija imala je najviše stanovnika s blokiranim računima, a najmanje Ličko-senjska županija.

Prema udjelu blokiranih građana u broju radno sposobnog stanovništva za 25 gradova na rang listi kreiranoj prema kriteriju iznosa duga građana izdvaja se Benkovac sa 16,97-postotnim udjelom, a slijede Dugo Selo sa 16,66 posto i Križevci sa 16,59 posto. Prema prosječnom iznosu duga, najviše su blokirani građani Čakovca, čiji prosječan dug iznosi 359 tisuće kuna, nakon čega slijede građani Benkovca s dugom od 340 tisuća kuna.