Na inicijativu Ceha intelektualnih usluga, Udruženje obrtnika Zadar je i ove godine organiziralo još jedan u nizu besplatnih seminar na temu sastavljanja financijskih izvještaja i poreznih prijava za 2017. godinu za svoje članove obrtnike, koji obavljaju djelatnost knjigovodstvenih usluga.

Seminar je održan u petak u prostorijama COIN coworkinga, od 10,00 do 15,00 sati. Predavač na seminaru bila je Đurđica Mostarčić, savjetnica za financije, te ujedno i Predsjednica Sekcije računovođa pri Hrvatskoj obrtničkoj komori.

Ovakve edukacije Udruženje obrtnika organizira već duži niz godina u namjeri da svojim članovima omogući da na što dostupniji i jednostavniji način dođu do važnih informacija vezanih uz promjene zakonskih propisa iz područja financijskog poslovanja.

Na seminaru su obrađene sljedeće teme vezane uz nedavne izmjene poreznih propisa:
 Obračun plaća, drugog dohotka i obrazac JOPPD;
 Obračun putnih troškova;
 Knjigovodstveni tretman leasinga vozila;
 Porezni tretman troškova reprezentacije;
 Godišnji i mjesečni obračun PDV-a;
 Prijava poreza na dohodak i dobit za 2017. godinu;

Kvaliteti seminara značajno je pridonijela interaktivna metoda predavanja koja je omogućila uključivanje u raspravu svih sudionika. Broj zainteresiranih sudionika bio je velik te je seminaru prisustvovalo preko 90 sudionika.

Upravo zahvaljujući navedenom, Udruženje obrtnika Zadar nastavit će s organizacijom ovakvih i sličnih seminara za koje članovi iskažu interes.