U povodu Dana grada Zadra, Financijska agencija objavljuje rezultate poslovanja poduzetnika urbanog područja Zadra i Zadarske županije.

najviše je poduzetnika s područja grada Zadra (2286), a najmanji je broj poduzetnika u općini Galovac (3). .

Poduzetnici sa sjedištem na urbanom području Zadar, ostvarili su ukupan prihod u iznosu od 9,7 milijardi kuna te ukupne rashode u iznosu od 9,3 milijardi kuna.

 Prosječnu mjesečna neto plaća zaposlenih za 3,3 % je veća od prosječne plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini Zadarske županije.

Prema visini ostvarenog prihoda među poduzetnicima sa sjedištem na Urbanom području Zadar, najbolji su ALUFLEXPACK NOVI d.o.o. i TANKERSKA PLOVIDBA d.d., oba poduzetnika s ostvarenih više od 1,49 milijardi kuna ukupnoga prihoda. Prema kriteriju ostvarene dobiti razdoblja među poduzetnicima sa sjedištem na Urbanom području Zadar, najbolji su TANKERSKA PLOVIDBA d.d.,. i TURISTHOTEL d.d. Najveći izvoz ostvarili su ALUFLEXPACK NOVI d.o.o.i TANKERSKA PLOVIDBA d.d.,a potonje društvo je i najviše investirala u dugotrajnu imovinu (223,8 milijuna kuna).

Prema produktivnosti (prihodu po zaposlenom), na prvom su mjestu poduzetnici sa sjedištem na području Poličnika, s 1,3 milijuna kuna, dok je među poduzetnicima navedene općine po produktivnosti na prvom mjestu društvo ALUFLEXPACK NOVI d.o.o.. sa 2,0 milijuna kuna po zaposlenom. Navedeno društvo smanjilo je prihode za 17,4 %, a povećalo broj zaposlenih za 5,5 % u odnosu na 2015. godinu te povećalo prihode za 30,8 % i broj zaposlenih za 23,3 % u odnosu na 2015. godinu. .

Prosječna mjesečna neto plaća obračunata zaposlenima kod poduzetnika velikog urbanog područja Zadra u 2016 godini iznosila je 5.014 kuna, odnosno 3,1 % više u odnosu na prethodnu godinu te 3,3 % više od iznosa prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika u Zadarskoj županiji (4.852 kune).

Najviša prosječna mjesečna neto plaća obračunata je kod poduzetnika u Zemuniku Donjem (5.171 kunu), slijede poduzetnici Zadra (5.144 kune) te Kalia (4.961 kuna), Sukošana (4.883 kune) i Poličnika (4.868 kuna). Najniža prosječna mjesečna neto plaća obračunata je zaposlenima kod poduzetnika Kukljice (3.086 kunu).

Za usporedbu, prosječna mjesečna obračunata neto plaća zaposlenih kod poduzetnika u Zadarskoj županiji u 2016. godini iznosila je 4.852 kune, a na razini RH iznosila je 5.140 kuna.