Grad Zadar raspisao je Javni poziv za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima za 2017. godinu.

Korisnici potpora su obrtnici, vlasnici tradicijskih i umjetničkih obrta čije je prebivalište kao i sjedište obrta na području grada Zadra, a koji obavljaju djelatnost tijekom cijele godine.

Tradicijski obrti su: bačvar, bakrokotlar, četkar, dimnjačar, kišobranar, kitničar, klobučar, knjigoveža, košarač (izrada predmeta od slame i pruća), kovač, brusač, krznar, lončar, mlinar, pećar (izrada i slaganje keramičkih peći), postolar (ručna izrada i popravak obuće), remenar, torbar (proizvodnja i popravak predmeta od kože), restauriranje, svjećar, medičar, licitar, tkanje na tkalačkom stanu, urar (isključivo održavanje i popravci), užar, vlasuljar, izrada suvenira na tradicionalan način, krojač (šivanje po mjeri, popravci odjeće), fotograf (isključivo održavanje i popravci), servis i popravak fotoaparata i optičkih uređaja, čokolatijer (ručna izrada čokoladnih delikatesa) i druge djelatnosti koje se obavljaju na tradicionalan način.

Umjetnički obrti su: puhanje stakla, brušenje stakla i kristala, izrada vitraja, lijevanje (odljevi umjetničkih predmeta), puškar (izrada i popravak unikatnog oružja), graditelj glazbala, zlatovez i čipkarstvo, izrada i restauriranje narodnih nošnji, zlatar - filigranist, ručno kovanje - umjetnička bravarija.

Potpore se odobravaju za sljedeće namjene:

  • poboljšanje uvjeta rada u radionici / poslovnom prostoru,
  • financiranje troškova nabave novih strojeva, opreme i alata,
  • edukacije vlasnika, zaposlenih i naučnika,
  • izlaganje na specijaliziranim sajmovima,
  • izrada promidžbenog materijala,
  • financiranje godišnjih troškova energenata i obveza prema Gradu Zadru (električna energija, plin, voda, odvodnja, telefon, odvoz smeća, komunalna naknada, porez na tvrtku, spomenička renta, zakup poslovnog prostora, prirez porezu na dohodak),
  • stjecanje uvjerenja o statusu tradicijskog/umjetničkog obrta.

U 2017. godini najviše se može dodijeliti 20 potpora, a najviši pojedinačni iznos potpore može iznositi najviše 10.000,00 kuna