Zbrojimo li prosječnu cijenu „kvadrata" kuća oglašavanih tijekom rujna putem oglasnika Crozilla.com u Bjelovaru, Sisku, Osijeku, Slavonskom Brodu, Varaždinu i Zagrebu - njihov će zbroj i dalje biti manji od cijene kvadratnog metra kuće u Dubrovniku.
Prosječne tražene cijene kuća oglašavanih u rujnu na Crozilla.com bilježe porast vrijednosti na mjesečnoj razini od 0,9 posto, te 4,3 posto na godišnjoj razini.
Unatoč mjesečnim oscilacijama, poredak gradova s najvišim cijenama već se dugo ne mijenja, pa su tako na oglasniku Crozilla.com, kuće i dalje najskuplje na području Dubrovnika, Opatije i Splita, dok su najniže vrijednosti zabilježene u unutrašnjosti. Usporedbe radi, prosječna oglašavana cijena „kvadrata" kuće u Dubrovniku tijekom rujna je na oglasniku Crozilla.com bila čak 9 puta viša nego u Bjelovaru.
Najveći porast rujanskih cijena kuća zabilježen je u Dubrovniku u kojem se cijena „kvadrata", s uključenom cijenom okućnice, popela čak na 4206 eura, a taj je iznos 6,2 posto viši no mjesec ranije.
Porast je zabilježen i u Splitu u kojem su cijene na mjesečnoj razini porasle za 2,7 posto, a za jedan se kvadratni metar u prosjeku tražilo 2045 eura.
Najmanji mjesečni pad rujanskih cijena bilježi Zadar u kojem su kuće bile tek 0,1 posto jeftinije no mjesec ranije, a za jedan se kvadratni metar u prosjeku tražilo 1590 eura.
Najniže cijene četvornog metra zabilježene su u gradovima u unutrašnjosti gdje su tek u Zagrebu bile veće od 1000 eura.
Jedan od povoljnijih gradova, kada su kuću u pitanju, tijekom rujna je bio Bjelovar u kojem se, prema podacima oglasnika Crozilla.com, za „kvadrat" kuće, s uključenom cijenom okućnice, u prosjeku tražilo 467 eura.