Manjak prihoda od PDV-a - ukupna razlika očekivanog i stvarno naplaćenog prihoda od PDV-a - opet pokazuje da je potrebna temeljita reforma kako bi države članice u svojim proračunima mogle potpuno iskoristiti prihode od PDV-a. Iako je naplata prihoda od PDV-a nešto poboljšana, manjak je još uvijek neprihvatljivo visok. Ti su podaci objavljeni neposredno prije prijedloga Komisije za reformu sustava PDV-a.

Pierre Moscovici, povjerenik za gospodarske i financijske poslove, oporezivanje i carinu, rekao je: „Države članice ne bi smjele prihvaćati tako strašne gubitke prihoda od PDV-a. Komisija podupire nastojanja da se poboljša naplata PDV-a u EU-u, ali treba imati u vidu da su današnja pravila o PDV-u sastavljena 1993. i zastarjela. Uskoro ćemo predložiti reformu pravila o PDV-u za prekogranične prodaje. Naša će reforma omogućiti smanjivanje prekograničnih prijevara povezanih s PDV-om za 80 % i vratiti državama članicama taj novac, koji im je nasušno potreban."

Iako se prosječni brojevi za EU poboljšavaju, uspješnost naplate PDV-a znatno se razlikuje među državama članicama.

Najveće manjke prihoda od PDV-a prijavile su Rumunjska (37,2 %), Slovačka (29,4 %) i Grčka (28,3 %).  Najmanji manjci zabilježeni su u Španjolskoj (3,5 %) i Hrvatskoj (3,9 %).

Ako se promatra u apsolutnim iznosima, najveći je manjak 35 milijarde eura u Italiji. Manjak je smanjen u većini država članica, a najviše su se poboljšale Malta, Rumunjska i Španjolska. U sedam država članica - Belgiji, Danskoj, Irskoj, Grčkoj, Luksemburgu, Finskoj i Ujedinjenoj Kraljevini - statistike su se malo poboljšale.

Europska komisija namjerava u listopadu iznijeti prijedloge za najtemeljitiju reformu europskih pravila o PDV-u u 25 godina. To će omogućiti lakše suzbijanje prijevara povezanih s PDV-om i učinkovitiju naplatu PDV-a. Nedavni članci u medijima povezuju prijevare povezane s PDV-om velikih razmjera s organiziranim kriminalom, što obuhvaća i terorizam. Samo zajednički rad država članica može riješiti ovaj problem.

Više informacija možete pronaći na stranici EDIC Zadar.