Prosječni dug blokiranih poslovnih subjekata u Zadarskoj županiji smanjen je za 7,9 % u odnosu na prošlu godinu. Objavila je to Financijska agencija (FINA) prema stanju na dan 30. travnja.

Zadarska županija tako se smjestila među 13 županija koje bilježe pozitivan trend, dok njih osam bilježi povećanje duga. Najzaduženiji su bili blokirani poslovni subjekti s područja Grada Zagreba, na koje se odnosilo 40,4 % prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje (6,7 milijardi kn), što je i očekivano s obzirom da je na području županije Grad Zagreb sjedište najvećeg broja poslovnih subjekata.

U Zadarskoj županiji blokirano je 1 696 fizičkih i pravnih osoba s ukupnim dugom u iznosu od 625 887 kuna. Navedeni blokirani poslodavci broje ukupno 1 191 zaposlenih.