U srijedu je održana godišnja izvještajna sjednica Skupštine Udruženja obrtnika Zadar.

Skupštine započela je uručenjem zahvalnice Milenku Begiću, dugogodišnjem aktivnom obrtniku i članu komorskog sustava, od nedavno umirovljenom obrtniku. Zahvalnica mu je dodijeljena za doprinos razvoju autotaksi struke kroz aktivan rad unutar komorskog sustava na lokalnoj i nacionalnoj razini. Milenko Begić je kroz svoj dugogodišnji obrtnički staţ, uz uspješno vođenje obrta, zastupao prvenstveno interese autoaksi struke na lokalnoj razini, a ujedno je bio i član Skupštine Udruženja. Osim na lokalnoj razini Milenko Begić zalagao se za unaprijeđenje ove struke i na nacionalnoj razini kao predsjednik Sekcije taksi prijevoza pri Hrvatskoj obrtničkoj komori.

Na Skupštini je usvojeno zvješće o radu za 2016. godinu, Nadzorni odbor Udruženja podnio je izvješće o svom radu Skupštini, nakon čega je usvojen i Godišnji obračun Udruženja za 2016. godinu.

Skupštinom Udruženja predsjedao je Mladen Malta, koji je članovima prezentirao prijedlog Izvješća o radu za 2016. godinu. Prezentirani su statistički podaci o zadarskom obrtništvu u 2016. godini, od kojih neke dajemo u nastavku. Broj ukupno registriranih obrta koji pripadaju Udruženju obrtnika Zadar na dan 31.12.2016. godine iznosio je 3.153. Nakon 2006. godine, kada je zabilježen najveći broj članova Udruţenja - 4.059 obrta, broj obrta je s godinama postupno padao.

Trend opadanja broja obrta nastavio se sve do prošle godine 2016. Nakon desetogodišnjeg trenda opadanja broja obrta u 2016. godini bilježi se porast broja obrta za 12. Od ukupnog broja 60% članstva Udruženja registrirano je na području Grada Zadra i to 1.879 obrta, nakon kojega sa po 3% članstva slijede Vir, Starigrad, Bibinje, Sali, Nin, Preko i Sukošan. Od ukupnog broja registriranih obrta koje pokriva Udruženje obrtnika Zadar, njih 14,6% je registrirano sa sjedištem na otocima, sa 11 obrta više nego prethodne godine. Najveći broj obrta registriran je na otoku Ugljanu.

Od ukupnog broja obrta njih 17% je registrirano kao sezonski obrt. Muškarci su vlasnici kod 68% obrta, a žene kod 32% obrta.

Nadalje je prezentiran rad tijela Udruženja u protekloj godini - Skupštine, Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Predsjednika Udruţenja, s posebnim osvrtom na suradnju s predstavnicima jedinica lokalne samouprave.

Djelatnice Stručne službe su prezentirale projekte i manifestacije u čijoj provedbi i organizaciji je Udruženje sudjelovalo u 2016. godini, od kojih je najvažnija već tradicionalna manifestacija Udruženja 9. Festival vjenčanja, koji je u 2017. godini proslavio i jubilarnu 10. godinu održavanja. Ukratko su predstavljene edukacije i seminari organizirani od strane Udruženja obrtnika Zadar, za potrebe obrtnika, te usluge stručne službe koje su na raspolaganju članovima.