Kako bi se grad Nin snažnije pozicionirao kao izuzetno privlačna destinacija potrebno je učiniti puno na poboljšanju atmosfere u smještajnim objektima. Cilj je povećavati zadovoljstvo kod turista i ukupni doživljaj destinacijske privlačnosti u koju se gosti vole vratiti. Naravno da upravo zadovoljni gosti preporučuju destinaciju prijateljima.

Poznato je da se proteklih godina započelo s brendiranjem grada Nina kao najromantičnije destinacije Europe. To je temeljeno na uključivanju Nina među najromantičnije destinacije Europe i dobivenoj oznaci European best romantic destinations - Nin u veljači 2015.

Uzaludno je činiti promidžbene napore privlačenja turista na destinacijskoj razini ukoliko te napore ne prate uređeni objekti i okućnice usmjereni upravo na poboljšanje postojeće pozicije.  

Stoga je Turistička zajednica grada Nina pripremila predavanja oko uređenja interijera i eksterijera smještajnih kapaciteta u domaćinstvu.

Predavanje će se održati 7. travnja u 18:30 h u Župnoj dvorani u Ninu (nasuprot crkve sv. Anselma) na predavanjima:

1. Ivna Škoro i Vanja Valić: Aromatično i ljekovito bilje u turističkoj ponudi smještaja u Ninu
2. Silvijana Dražović: Spretno inovativno uređenje smještaja u domaćinstvu.

Povezano sa novim trendovima u turizmu izuzetno je važno obratiti pažnju na izgled okućnica te interijera apartmanskog smještaja što bitno utječe na doživljaj koji turisti imaju prigodom boravka u vašem objektu i zbog čega će se vratiti upravo kod vas.
Kako bi unaprijedili znanje o tome pozivaju se iznajmljivači na predavanje.